Vad fanns HÄR innan Ringen?

Vad fanns här innan Ringen?


Ringen centrum öppnade 1982 efter ritningar av arkitektfirman Höjer & Ljungqvist. Sedan dess har Ringen som ligger i hjärtat av Södermalm etablerat sig som den självklara mötes- och marknadsplatsen i över 30 år.
Vid invigningen av kvarteret Rektangeln och Ringen 1982 beskrevs området som "Porten till Södermalm och Stockholm". Men vad låg där innan Ringen Centrum?

Under delar av 1800- och 1900-talet, låg Piehls nya bryggeri på platsen.

År 1892 grundade Carl Gustaf Piehl ett bryggeri som han döpte efter sig själv, nämligen Gustaf Piehls Nya Bryggeri. Då var bryggeriet en stor och modern anläggning som låg vid nuvarande Götagatan 100 i dåvarande kvarteret Uret (idag Rektangeln). 

Piehls nya bryggeri räknades till ett av de största och mest moderna i Sverige. Där bryggde man många olika ölsorter, exempelvis Marsöl, Vegaöl, Münchenöl, Bittert Nürnberg, Witzenbier, Pilsnerdricka och Franziskanerbier.
Den nya ägaren AB Stockholms Bryggerier lade ned Piehls Bryggeri 1941 och lokalerna nyttjades sedan av småindustrier, och som lager och kylrum.

1980 revs hela komplexet och i kvarteret Rektangeln, där bryggeriet låg finns sedan dess Ringen Centrum!

 

Bild: Spårvägsmuseet

Publicerad: